TELEFONICZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

13 grudnia 2020

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku informuje, że w ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek uruchomiła Telefoniczny Punkt Konsultacyjny. Kontakt z pracownikami Poradni w ramach Punktu Konsultacyjnego odbywać się będzie pod numerem 572-143-287

Pracownicy Poradni zapraszają Rodziców oraz Nauczycieli do skorzystania z konsultacji i porad w dniu 16.12.2020r. od 8.00 do 12.00
Dyżur będą wtedy pełnić: pedagog – Anna Winter oraz psycholog Paulina Orman – Nocuń

Accessibility