Uwaga konkurs SKO

11 kwietnia 2021

I Test Wiedzy SKO

5 najważniejszych informacji dotyczących testu:

  • Test odbywać się będzie w terminie 19-25 kwietnia br. – o rozpoczęciu testu poinformujemy w odrębnej korespondencji.
  • Test przeprowadzony zostanie w formie elektronicznej, na specjalnej stronie internetowej.
  • Pytania testowe zostały opracowane w oparciu o udostępniony przez Bank sylabus (link)Uczniowie, którzy zapoznają się z sylabusem oraz powtórzą wiedzę ze wskazanych w nim materiałów edukacyjnych SKO, powinni bez problemu otrzymać pozytywy wynik testu (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, istnieje możliwość powtarzania testu aż do uzyskania zaliczenia).
  • Test będzie realizowany w kilku wersjach, dopasowanych do wieku uczestników
  • Test przeprowadzony zostanie w oparciu o regulamin („Zasady”). „Zasady” są dostępne na stronie internetowej Banku, w zakładce „Dla Dzieci” (link).

                                                                                                                   Opiekun SKO w SP w Przystajni

                                                                                                                                  Agata Biernacka     

Uczniów, zainteresowanych udziałem w teście, proszę o kontakt przez aplikację Teams

Accessibility