UWAGA Powiatowy Konkurs Fotograficzny: ” Ilustracja do wybranego utworu Marii Konopnickiej”.

29 lutego 2024

Szkoła podstawowa logo100.png

W roku szkolnym 2024/2025 przypada 100 rocznica powstania Szkoły Podstawowej m. Marii Konopnickiej w Przystajni. Z tej okazji Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna organizują obchody rocznicowe, w ramach których zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pod hasłem :,,Ilustracja do wybranego utworu Marii Konopnickiej”

KILKA SŁÓW O MARII KONOPNICKIEJ

Maria Konopnicka była poetką i nowelistką, tłumaczką literackiej epoki pozytywizmu. Jej utwory przepojone są patriotyzmem, umiłowaniem ojczyzny i ludzi. Jest autorką noweli i cyklu pieśni ludowych, baśni i wierszy, które towarzyszą kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży od ponad 125 lat.

Wśród utworów znajdziemy ,,O krasnoludkach i sierotce Marysi” , ,,Nasza szkapa”, ,,Poranek” , ,,Na jagody”.

logo1.png

REGULAMIN POWIATOWEGO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt: ILUSTRACJA DO WYBRANEGO UTWORU MARII KONOPNICKIEJ.

Cele konkursu:

* stwarzanie inspiracji do wypowiedzi artystycznej na temat twórczości Marii Konopnickiej

* rozwijanie wrażliwości fotograficznej

* poszukiwanie nowych środków wypowiedzi artystycznej

* stworzenie możliwości prezentacji wytworów plastycznych

ZASADY KONKURSU

* konkurs polega na nadesłaniu listownym, e-mailowym, lub osobistym zgłoszeniu przez uczestników w terminie do 26.04.2024 r. (decyduje data wpływu) własnych prac zgodnych z tematyką konkursu

* należy przygotować prace fotograficzne czarno-białe lub kolorowe wydrukowane  w formacie 30×20 cm

* pracę należy zapisać na nośniku pamięci w formacie jpg/wielkość min. 8 Mpix lub wysłać jako załącznik na adres [email protected]

* pliki mające w nazwie dane autora, tytuł pracy, z dołączoną etykietą i zgodami należy przesłać na adres e-mail szkoły (w tytule wpisać „Konkurs ILUSTRACJA DO WYBRANEGO UTWORU MARII KONOPNICKIEJ”):

[email protected] lub na adres: SP Przystajń ul. Szkolna 9, 42-141 Przystajń z dopiskiem „Konkurs ILUSTRACJA DO WYBRANEGO UTWORU MARII KONOPNICKIEJ”

* PRACE OCENIANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH

– szkoły podstawowe kl 1-3

– szkoły podstawowe kl 4-8

Każda praca powinna być opisana i zawierać następujące dane (karta zgłoszenia – etykieta):

-tytuł pracy (tytuł ilustrowanego utworu)

-imię i nazwisko autora

-wiek autora, klasę

-imię i nazwisko opiekuna pod którego kierunkiem praca została zrealizowana

-nazwę i adres placówki, z której praca pochodzi

TERMIN ZGŁOSZENIA:

– prace z przytwierdzoną z tyłu metryczką należy dostarczyć do naszej szkoły lub wysłać listownie do 26 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00 sekretariat SP w Przystajni ul. Szkolna 9 lub do nauczyciela Kmieć Dorota (decyduje data wpływu do Szkoły); lub przesłać na adres e-mail: [email protected]

– prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów.

JURY KONKURSOWE:

Jury z udziałem organizatorów dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni laureatów.

Uroczyste podsumowanie konkursu , wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w podanym terminie.

O wynikach konkursu, miejscu i terminie podsumowania powiadomimy finalistów na stronie szkoły: www.spprzystajn.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, Internecie i katalogu w celach promocji konkursu.  

4. Wszystkie nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.  

5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu.

PONIŻEJ REGULAMIN KONKURSU zawierający :

  • Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych  
  • Kartę zgłoszenia – etykietę
  • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

REGULAMIN (pdf)

REGULAMIN (doc)

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu p. Dorota Kmieć i p. Dorota Sas

Accessibility