Warsztaty z wyzwaniem w klasie Vc

14 czerwca 2022

Projekt Warsztaty z Wyzwaniem powstał, aby stworzyć dzieciom warunki do samodzielnego zrozumienia problemów współczesnego świata takich jak: świadomość medialna, aktywność obywatelska, ochrona planety czy szczęście osobiste.
Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele mogą zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. Często nie akceptują siebie, są przytłoczeni informacjami (zazwyczaj niezweryfikowanymi). Są niezbyt świadomi swoich emocji i tego jak traktować innych.
Twórcy Programu Projektor wraz ze studentami – wolontariuszami chcą stworzyć uczniom przestrzeń do rozwijania kluczowych kompetencji (krytyczne myślenie, komunikacja, kreatywność) poprzez dyskusję, współpracę i poszukiwanie rozwiązań i wdrażanie ich w najbliższym otoczeniu.

Uczniowie wzięli udział we wszystkich 4 tematycznych warsztatach i mamy nadzieję że każdy wyniósł z nich coś dla siebie na przyszłość.
Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie.

Accessibility