CZYM JEST PROGRAM WIARYGODNA SZKOŁA?

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

DLA KOGO PROGRAM WIARYGODNA FIRMA W KATEGORII SZKOŁA?

Program Wiarygodna Firma w kategorii Szkoła jest dedykowany każdej szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącemu, które spełniają kryteria edukacyjne, wychowawcze i bezpieczeństwa przewidziane w Regulaminie Programu.

Nasza Szkoła uczestniczy w Programie czego dowodem jest otrzymanie unikalnego wyróżnienia w formie Certyfikatu.

W naszej szkole stosujemy metody aktywizujące, ukierunkowane na maksymalne uruchomienie wyobraźni, pomysłowości i inicjatywy. Dają one uczniowi szansę wystąpienia w tym procesie w roli twórcy, a nie tylko odbiorcy czy biernego obserwatora. Program nauczania w naszej szkole proponuje szereg metod realizacji, począwszy od najprostszych (pogadanka, obserwacja, wycieczka) a skończywszy na bardzo zaawansowanych (symulacja, gry sytuacyjne, dyskusję, debaty, projekty, praca z tekstem dokumentów). Wymagają one od nauczycieli i uczniów dużej dyscypliny i wytrwałości w docieraniu do celu. Dają jednak wspaniały efekt: ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jawny, precyzyjny i zrozumiały, umiejącego bronić swojego zdania a jednocześnie słuchać innych.

Oddziaływać chcemy w trzech obszarach: na osobowość ucznia, jego życie we wspólnocie oraz działalność w określonym środowisku kulturalno-przyrodniczym.

Przesłanie naszej szkoły, można zawrzeć w dziewięciu punktach:

  1. Przyjaźń, bliskość we wspólnym działaniu: rodziców, uczniów, nauczycieli.
  2. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania.
  3. Twórcze samodoskonalenie uczniów.
  4. Umiejętność odróżniania dobra od zła.
  5. Kultywowanie ideałów i tradycji domu rodzinnego.
  6. Budowanie właściwej hierarchii wartości.
  7. Identyfikacja podstawowych zagrożeń okresu dojrzewania i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
  8. Oddziaływanie w trzech płaszczyznach: na osobowość ucznia, jego życie we wspólnocie oraz środowisku kulturalno-przyrodniczym.
            9. Ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i                          poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały, umiejącego bronić swojego zdania a jednocześnie                        słuchać innych
  Aby dowiedzieć się więcej o Programie i udziale w nim naszej szkoły kliknij TUTAJ.

logo

DOSTĘPNOŚĆ