Wsparcie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w czasie ferii

4 stycznia 2021

W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku uruchamia dodatkowy numer

telefonu 572-143-287 pod którym można uzyskać wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.
W okresie od 4.01.2021 do 15.01.2021 roku w godzinach od 8ºº do 18ºº zapraszamy do korzystania z konsultacji i porad naszych pracowników.

Accessibility