Wycieczka do Krakowa i Wieliczki klas czwartych

13 czerwca 2022

W dniu 10. 06. 2022r. klasy czwarte wyjechały na wycieczkę dydaktyczną. Celem naszej wycieczki było miasto Kraków oraz Kopalnia Soli w Wieliczce.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od  spaceru na wzgórze wawelskie. Następnie udaliśmy się do Katedry Wawelskiej, gdzie m.in. zobaczyliśmy Groby Królewskie znajdujące się  w kryptach pod katedrą wawelską w Krakowie.  Z Wawelu spacerem nad Wisłą udaliśmy się pod pomnik Smoka Wawelskiego. Następnie zwiedzaliśmy historyczny zespół miasta Krakowa oglądając Planty, okno Papieskie, Collegium Maius czyli najstarszą siedzibę Akademii Krakowskiej, Wieżę i ulicę Floriańską. Następnie na krakowskim Rynku podziwialiśmy wspaniałe wnętrze Kościoła Mariackiego ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza. Po obfitym obiedzie udaliśmy się szukać ciekawych pamiątek krakowskich w najstarszej galerii handlowej miasta czyli w Sukiennicach.

Kolejną oczekiwaną atrakcją był przejazd do WIELICZKI   i zwiedzanie niesamowitych korytarzy, sal i grot jednej z najstarszych w Europie kopalń soli wpisanej już w 1978 r. na listę dziedzictwa UNESCO. Podziemny spacer zaznajomił nas z pracą górników, procesem wydobywania soli oraz pokazał nam najpiękniejsze sale i pomieszczenia  w kopalni.

Po takiej dawce wrażeń bezpiecznie wróciliśmy na miejsce zbiórki, gdzie oficjalnie wycieczka została zakończona. 

Accessibility