Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „KROPLA WODY”

14 czerwca 2020

Informujemy, że szkolny konkurs plastyczny „Kropla wody” został rozstrzygnięty.
Celem było zainteresowanie rolą wody w środowisku przyrodniczym oraz
możliwością rozwijania twórczości plastycznej. Po naradzie jury przyznało
następujące miejsca.

I miejsce – Lena Glenc II b (1)
Kamil Micek III c (2)

II miejsce – Laura Glenc II b (5)
Zuzanna Hyra IV a (3)

III miejsce – Tobiasz Damiak I a (6)
Franciszek Hyra II a (4)

Dziękujemy!!!

DOSTĘPNOŚĆ