Zasady Organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku 2021/2022

28 września 2021

Wszystkie informacje na temat zasad organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 znajdują się na stronach Kuratorium w Katowicach pod poniższymi linkami:

1. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/09/zasady-organizacji-konkursow-2021_2022-ezd.pdf

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/informacje-dotyczace-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2021-2022/

3.  REGULAMINY WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJ. ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-woj-slaskiego-w-roku-szkolnym-2021-2022/

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych w szkole (pdf)

Accessibility