Zawieszenie zajęć w szkole!

11 marca 2020

Informacja z dnia 11.03.2020 r.

 • W dniach 12 i 13 marca nasza szkoła pozostanie otwarta a nauczyciele będą pilnować dzieci po to żeby w szczególnych przypadkach umożliwić Państwu zorganizowanie opieki dla swoich dzieci począwszy od następnego tygodnia.
 • Od dnia 16 marca (poniedziałek) do 25 marca (środa) nasza szkoła, tak jak wszystkie jednostki systemu oświaty zostaje zamknięta. Oznacza to, że w tym okresie nie będą odbywały się żadne zajęcia! Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 • W dniach 12 i 13 marca (czwartek, piątek) przywozy i odwozy uczniów odbywają się zgodnie z planem z możliwością modyfikacji godziny odwozów po uprzednim poinformowaniu rodziców. W tych dniach szkoła nie zorganizuje dożywiania.
 • Odwołana zostaje akcja darmowego przeglądu stomatologicznego (tzw. Dentobus) w dniu 12 marca br.
 • Odwołane zostaje zebranie trójek klasowych rodziców z dn. 12 marca br.
 • Wszelkie dalsze informacje będą kierowane do Państwa za pomocą dziennika elektronicznego oraz publikowane na stronie szkoły. W razie pytań możliwy jest też kontakt telefoniczny ze szkołą pod numerem: 34 3191201.
 • Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów dyrekcji szkoły na stronie internetowej oraz za pomocą dziennika elektronicznego.

Dyrekcja szkoły

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrekcja Szkoły informuje, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki oświatowej ( szkoła, przedszkole) rodzicom dziecka w wieku do ukończenia 8 roku życia, przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku kalendarzowym + 14 dni na mocy specustawy ( w sumie 74 dni w roku kalendarzowym)

Art.32 ust 1 lit. A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2019, poz.645 ze zm.)

Art. 4.Ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz.374)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INFORMUJE:

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 • Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
 • Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
 • Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
DOSTĘPNOŚĆ