Zdalne nauczanie – bezpieczne dane osobowe

1 kwietnia 2020

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Kuratotium Oświaty:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/dane-osobowe-bezpieczne-podczas-zdalnego-nauczania/

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą zdalnego nauczania:
KLAUZULA INFORMACYJNA

Accessibility