Zwycięzcy w projekcie „Misja kieszonkowe”

21 czerwca 2024

W II półroczu klasy I a i VI a wzięły udział w Programie „Misja Kieszonkowe” pod patronatem BNP Paribas. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie przystąpili do konkursu.

W miesiącach w marcu i w kwietniu uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, podczas których poznali podstawy małej ekonomii, nominały jakie używane są w naszym kraju, wartość pieniądza, jego gradacji, obliczenia pieniężne. Ponadto dowiedzieli się co to jest kieszonkowe, skąd się bierze, jakie są formy przechowywania oraz na co wydawać można kieszonkowe. Uczyli się też gospodarowania kieszonkowym. Aby poszerzyć wiedzę z zakresu małej ekonomii i finansów uczestniczyli w spotkaniu z ekspertem w dziedzinie finansów – bankierem. Uwieńczeniem całej misji w kl. I a był zorganizowany przez
p. J. Poraj klasowy konkurs plastyczno – techniczny „Skarbonka moich marzeń” oraz wystawa skarbonek dla uczniów i rodziców. Z kolei klasa VI a uczestniczyła w lekcji w siedzibie Banku w Przystajni. A podsumowaniem udziału w projekcie było zorganizowanie przez szóstoklasistów warsztatów dla uczniów klasy II a.
W wyniku całego przedsięwzięcia zarówno kl. I a i kl. VI a znalazła się w gronie zwycięzców konkursu „Misja Kieszonkowe” i otrzymała nagrodę II stopnia!
W konkursie udział wzięło ponad 80 szkół z całej Polski.
Opiekunami projektu były p. J. Poraj i p. E. Galiczak.

Accessibility