Czasowy powrót do nauki zdalnej kl. 1-8 szkoły podstawowej.

12 kwietnia 2021

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

W związku z powyższym przypominamy o zasadach kształcenia w szkole w postaci regulaminu organizacji kształcenia na odległość oraz wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Informacja MEN dotycząca nauki zdalnej w okresie 22 marca – 18 kwietnia 2021 r. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Accessibility