Nauka stacjonarna i zdalna kl. 1-8 szkoły podstawowej od 4 maja 2021r.

3 maja 2021

W środę 28 kwietnia ogłoszono, iż od 4 maja (z przewidzianym do 14 maja wstępnym terminem) do trybu nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a 15 maja jeśli sytuacja epidemiologiczna utrzyma się w tendencji spadkowej uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych ( w trybie hybrydowym).

W związku z planowanym na 4 maja dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przypominamy, iż uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Przystajni zajęcia w trybie stacjonarnym zaczynają z dniem 5 maja.

Uczniowie klas I-III naukę podejmują w tych samych klasopracowniach, które zostały im przydzielone w styczniu b.r.

PRZYDZIAŁ KLASOPRACOWNI DLA KLAS I-III

Sala nr 4 – klasa I a

Sala nr 18 – klasa I b

Sala nr 22 – klasa II a

Sala nr 49 – klasa II b

Sala nr 59 – klasa III a

Sala nr 43 – klasa III b

W trakcie uczęszczania uczniów na zajęcia stacjonarne w szkole, stołówka szkolna wznawia wydawanie posiłków, a świetlica podejmuje pracę według harmonogramu, sprawując także opiekę nad planowanymi dowozami i odwozami uczniów według wcześniejszych ustaleń.

Przypominamy także o konieczności zachowania właściwych zasad bezpieczeństwa epidemicznego oraz o nadal obowiązujących zasadach kształcenia w szkole w postaci regulaminu organizacji kształcenia na odległość oraz wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Accessibility