Uczennica naszej szkoły Wiktoria Hamela z klasy VII a zajęła I miejsce w eliminacjach powiatowych w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”. Nagrodę i dyplom wręczyli Komendant Straży Pożarnej Pan Mariusz Koziński oraz Dyrektor Szkoły Pani Monika Rabenda. Wiktorii serdecznie gratulujemy […]

5 czerwca 2020

Czytaj więcej

Projekt pn. „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni” na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji […]

5 czerwca 2020

Czytaj więcej
DOSTĘPNOŚĆ