Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajniz dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie obowiązywania nauki zdalnej Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w […]

9 listopada 2020

Czytaj więcej