Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku. Egzamin ósmoklasisty: Termin główny – styczeń i maj 2022 r. […]

3 października 2021

Czytaj więcej