Konkurs „Pamiętamy i dokarmiamy”.

23 listopada 2022

WAŻNA INFORMACJA ! – praca wymaga podania danych wychowawcy uczestnika, jednak prace odsyłamy/zawozimy indywidualnie na wskazany adres. Wychowawcy NIE ZBIERAJĄ PRAC w celu przekazania ich do oddziału biura ZPKWŚ w Kalinie.

Prosimy o zapoznanie z REGULAMINEM.

Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA ( pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA ( doc)

Accessibility