Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:Kinga Grajcar – język polski (gimnazjum)Kinga Małyska – geografia (szkoła podstawowa)Beata Mićka – geografia (szkoła podstawowa) Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego: 2018 i 2019Dominika Matuszczyk – język polski (szkoła podstawowa) GRATULACJE!!!

13 marca 2019

Czytaj więcej