Zgodnie ze zmianami, wprowadzonymi wobec obowiązku spełniania przez uczniów nauki na odległość dla klas 4-8 i stacjonarnej dla klas 1-3 do dnia 14 lutego Dyrekcja Szkoły informuje w poniższych rozporządzeniach o wprowadzonych aktualizacjach. W związku z powyższym aktualizacji uległy również […]

1 lutego 2021

Czytaj więcej