Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa – COVID-19

1 listopada 2021

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

Serdecznie prosimy Was o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz żywienia zbiorowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Dziękujemy!

Accessibility