Zawieszenie zajęć

6 listopada 2020

Do dnia 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej w Przystajni.

  • Od dnia 9 do 29 listopada nasza szkoła, tak jak wszystkie jednostki systemu oświaty zostaje zamknięta. Oznacza to, że w tym okresie nie będą odbywały się zajęcia stacjonarne.
  • Wyjątek stanowią zajęcia organizowane dla dzieci objętych nauczaniem indywidualnym.
  • Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
  • Wszelkie dalsze informacje będą kierowane do Państwa za pomocą dziennika elektronicznego oraz publikowane na stronie szkoły. W razie pytań możliwy jest też kontakt telefoniczny ze szkołą pod numerem: 34 3191201.
  • Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów dyrekcji szkoły na stronie internetowej oraz za pomocą dziennika elektronicznego.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Dyrekcja szkoły

Accessibility